Energy governance and compliance with the EU regulations in Poland prior to the adoption of the 2030 Energy and Climate Framework

Między regionalnymi rynkami energii a technologią – przyszłość sektora energetycznego w Polsce

Niniejsza kolekcja artykułów poświęconych wyzwaniom stojącym przed polskim sektorem energetycznym jest efektem pierwszej edycji Szkoły Analizy Sektora Ener- getycznego (SASE), prowadzonych wspólnie przez Collegium Civitas i Fundację Inicjatyw Bezpieczeństwo-Rozwój-Energia FIBRE. Szkoła jest projektem finanso- wanym z programu Santander Universidades, obsługiwanym w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

Czytaj całość.