Intermarium. From the battle of Varna to the war in Ukraine

The paper presents the concept of Intermarium (The Land Between the Seas) as a socio-political phenomenon still influencing the international relations in Central and Eastern Europe. The author presents its most important characteristics identified by scholars specializing in the matter.  He also claims that the concept of Intermarium is the key to understand the current events in Ukraine.

Read full text.

Co z rekompensatami dla PGNiG?

Temat rekompensat dla PGNiG z tytułu zobowiązań długoterminowych w warunkach postępującej liberalizacji rynku gazu ziemnego ciągle budzi emocje. Wielu ekspertów twierdzi, że stanowią one naruszenie reguł wolnego rynku i stawiają państwowy koncern w uprzywilejowanej pozycji lub stanowią próbę przerzucenia kosztów na końcowych użytkowników – mówi portalowi wnp.pl dr Dominik Smyrgała, Collegium Civitas

Czytaj całość.

PGNiG powinien się postarać o nowe koncesje

Zakupy poczynione przez PGNiG Upstream International w Norwegii wydają się krokiem w dobrym kierunku. Współcześnie nie można być liczącym się graczem na rynkach surowców energetycznych bez posiadania własnych złóż.

Chodzi nie tylko o to, że na dostawach ropy czy gazu z własnych źródeł można dobrze zarobić, ale także o to, że stanowią one konkretny zasób, którym można operować, np. samofinansując ich zakup pod zabezpieczeniem na ich wartości. Taki zresztą właśnie mechanizm wykorzystuje Spółka w norweskiej transakcji. Zasoby własne mają także fundamentalne znaczenie w budowie bezpieczeństwa energetycznego RP.

Czytaj dalej.