Między regionalnymi rynkami energii a technologią – przyszłość sektora energetycznego w Polsce

Niniejsza kolekcja artykułów poświęconych wyzwaniom stojącym przed polskim sektorem energetycznym jest efektem pierwszej edycji Szkoły Analizy Sektora Ener- getycznego (SASE), prowadzonych wspólnie przez Collegium Civitas i Fundację Inicjatyw Bezpieczeństwo-Rozwój-Energia FIBRE. Szkoła jest projektem finanso- wanym z programu Santander Universidades, obsługiwanym w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

Czytaj całość.

Upalne lato w polskiej energetyce

Okres dobrej koniunktury jest zawsze najlepszy na przeprowadzanie reform. Efekty ich braku prześladują górnictwo. Wprawdzie, jak to zwykle podczas kampanii wyborczej, politycy zapewniają, że zrobią wszystko, by ratować branżę, ale prawda jest taka, że od czasu styczniowych protestów sytuacja jest zawieszona i żaden z istotnych problemów nie został rozwiązany.

Czytaj całość.

Energia dla polskiej gospodarki

Pojęcie polityki energetycznej zależy od doktryny, twierdzi dr Dominik Smyrgała z Collegium Civitas i Fundacji FIBRE. Unia Europejska uznała, że politykę energetyczną musi cechować wysoka konkurencyjność, która doprowadzi do racjonalnych cen i procesów w całym sektorze. – Ja uważam – mówi D. Smyrgała – że najlepszą definicją jest definicja polska. Bezpieczeństwo energetyczne jest to stan gospodarki, w którym istnieje pełne pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania na energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony przy poszanowaniu ochrony środowiska.  O doktrynie dla polityki energetycznej i ocenie polskiej gospodarki słuchaj dalej (audycja wyemitowana w radiu Jutrzenka na 99.5 MgHz).

Słuchaj całości.