Strona główna

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej! Można tu znaleźć podstawowe informacje o naszej działalności naukowej, profesjonalnej i eksperckiej.
Na dole strony głównej oraz w zakładce “Aktualności” można znaleźć najnowsze wiadomości dotyczące publikacji, projektów, organizowanych przedsięwzięć, itp.

Joanna Waś-Smyrgała

Jestem absolwentką Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (mgr filologii angielskiej), American Studies Center University of Warsaw (mgr kulturoznawstwa) oraz Collegium Civitas (mgr socjologii – spec. media i komunikacja społeczna).

Od kilku lat jestem związana z branżą internetu i mediów społecznościowych. Przygodę z nowymi mediami rozpoczęłam pracując w firmie badawczej Gemius SA jako specjalista ds. public relations i komunikacji marketingowej oraz tłumacz. Następnie przez 3 lata zajmowałam stanowisko Kierownika Działu Społeczności w Redefine (Grupa Polsat). Przez kilka lat związana byłam z Instytutem Jagiellońskim – jako ekspert oraz specjalista ds. public relations.

Jestem właścicielką firmy Tutto Espresso, w ramach której realizuję projekty m.in. dla marek motoryzacyjnych, ściśle współpracuję ze znaną brytyjską agencją The Social Element, a także z agencją interaktywną Interactive Partners jako social media manager, copywriter oraz tłumacz.

Wybrane publikacje:

Wideo w internecie, internet w telewizji, “Nowy Marketing”, 14 grudnia 2012 r.

“The Role of the Internet in Obama Campaign” [w:] Piotr Skurowski (red.), Identities Images and Formulas in British and American Pop Culture, Instytut Anglistyki UW, Warszawa 2011.

Dominik Smyrgała

W przeszłości pełniłem m.in. funkcje podsekretarza stanu i szefa Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Obrony Narodowej. Pracowałem także w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Przez większość kariery zawodowej związany byłem z instytucjami naukowymi i analitycznymi (Collegium Civitas, Ośrodek Monitorowania i Analiz MON, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Jagielloński, Fundacja Inicjatyw Bezpieczeństwo-Rozwój-Energia FIBRE). Obecnie jestem adiunktem w Katedrze Historii Wojskowości i Służb Specjalnych Akademii Sztuki Wojennej. Ponadto jestem członkiem Rad Naukowych dwóch czasopism: “Kwartalnika Bellona” (ISSN: 1897-7065) oraz “Tiempo Devorado. Revista de Historia Actual” (e-ISSN 2385-5452).

Specjalizuję się w tematyce historii służb specjalnych, bezpieczeństwie międzynarodowym (szczególnie na obszarze postsowieckim, na Bałkanach i w Ameryce Łacińskiej, historii gospodarczej i polityce ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki surowcowej i energetycznej.

Wybrane publikacje

Pełne informacje na temat publikacji naukowych:

Kontakt